Daily.mk
FacebookTwitter

Споредба на анкетите со изборните резултати

sporedba-na-rezultatiПодготовка: Александар Кржаловски
Дата: Април 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF: mcms-idscs-sporedba-na-anketite-so-rezultatite-od-izborite.pdf

Повеќе...

Граѓаните за локалните избори - завршна анкета

gi-zavrsna-anketa-2013Подготовка: Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:gragjanite-za-izborite-zavrsna-anketa.pdf

Повеќе...

Анкети од рејтинг агенциите

Во продолжение се интегралните текстови на објавите на анкетите за рејтинзи на партиите, како што се објавени од агенциите

Институтот Павел Шатев

Граѓаните за изборите во Скопје

skopjeПодготовка: Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:gragjanite-za-izborite-vo-skopje-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Тетово

tetovoПодготовка: Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:gragjanite-za-izborite-vo-tetovo-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Куманово

kumanovoПодготовка: Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:gragjanite-za-izborite-vo-kumanovo-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Карпош

karposhПодготовка: Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:  gragjanite-za-izborite-vo-karposh-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Охрид

ohridПодготовка: Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:  gragjanite-za-izborite-vo-ohrid-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Велес

velesПодготовка: Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:  gragjanite-za-izborite-vo-veles-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Аеродром

aerodromПодготовка: Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:gragjanite-za-izborite-vo-aerodrom-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Битола

bitolaПодготовка: Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:gragjanite-za-izborite-vo-bitola-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Струмица

strumica-2013-Подготовка и обработка на податоци: Миша Поповиќ,  Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF: gragjanite-za-izborite-vo-strumica-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Штип

shtip-2013-Подготовка и обработка на податоци: Миша Поповиќ,  Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF: gragjanite-za-izborite-vo-shtip-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Прилеп

prilep-2013-Подготовка и обработка на податоци: Миша Поповиќ,  Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:gragjanite-za-izborite-vo-prilep-2013.pdf

Повеќе...

Граѓаните за изборите во Гостивар

gostivar-2013Подготовка и обработка на податоци: Миша Поповиќ,  Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF: gragjanite-za-izborite-vo-gostivar-2013.pdf

Повеќе...

Ставови на граѓаните за локалните избори 2013

graganite-za-izborite-2013Подготовка и обработка на податоци: Миша Поповиќ,  Даниела Стојанова
Дата: Март 2013
ISBN: 978-608-4681-07-6
PDF:graganite-za-lokalnite-izbori-2013.pdf

Повеќе...