Daily.mk
FacebookTwitter

Избирачки места - ИЕ5

Општина БИТОЛА

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 141
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ПЛАСНИЦА

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 5
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ДЕБАР

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 6
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ЦЕНТАР ЖУПА

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 15
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ДЕМИР ХИСАР

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 40
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина КИЧЕВО

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 35
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ДРУГОВО

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 24
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ВРАНЕШТИЦА

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 12
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина КРУШЕВО

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 22
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ДОЛНЕНИ

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 39
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина КРИВОГАШТАНИ

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 1
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ОХРИД

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 73
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ДЕБАРЦА

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 28
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина РЕСЕН

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 47
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина СТРУГА

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 78
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ВЕВЧАНИ

Изборна единица 5
Број на избирачки места: 3
Преземи листа на изборни места