Daily.mk
FacebookTwitter

Избирачки места - ИЕ3

Општина БЕРОВО

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 16
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ПЕХЧЕВО

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 9
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ВИНИЦА

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 30
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ДЕЛЧЕВО

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 33
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 14
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина КОЧАНИ

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 56
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 13
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ЗРНОВЦИ

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 4
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина КРАТОВО

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 35
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина КРИВА ПАЛАНКА

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 44
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина РАНКОВЦЕ

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 13
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина КУМАНОВО

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 18
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 7
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ПРОБИШТИП

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 44
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина СВЕТИ НИКОЛЕ

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 33
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ЛОЗОВО

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 9
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ВЕЛЕС

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 73
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ЧАШКА

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 29
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ГРАДСКО

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 10
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ШТИП

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 69
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина КАРБИНЦИ

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 16
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ЗЕЛЕНИКОВО

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 15
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ПЕТРОВЕЦ

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 16
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места

 
 

Општина ИЛИНДЕН

Изборна единица 3
Број на избирачки места: 19
Број на избирачко место:
Преземи листа на изборни места