Daily.mk
FacebookTwitter

Инвестиции во изборните програми

Инвестиции во изборните програмиАвтори: Марија Теговска, Александар Талимџиоски
Дата: јуни 2011 година
PDFinvesticiite-vo-programite-na-politickite-partii.pdf

Повеќе...

Здравството во изборните програми

Здравството во изборните програмиАвтори: Марија Теговска, Ивана Петкуќеска
Дата: јуни 2011 година
PDFzdravstvoto-vo-programite-na-politickite-partii.pdf

Повеќе...

Животната средина во изборните програми

Животната средина во изборните програмиАвтори: Марија Теговска, Ивана Петкуќеска
Дата: јуни 2011 година
PDF:   zivotnata-sredina-vo-politickite-programi.pdf

Повеќе...

Вработување во изборните програми

Вработување во изборните програмиАвтори: Марија Теговска, Ивана Петкуќеска
Дата: јуни 2011 година
PDF: vrabotuvanje-vo-programite-na-politickite-partii.pdf

Повеќе...

Доброто управување во изборните програми

Доброто управување во изборните програмиАвтори: Марија Сазедевски, Емина Нурединоска
Дата: јуни 2011 година
ИСБН: 978-608-4617-31-0
PDF:dobro-upravuvanje-vo-izbornite-programi.pdf

Повеќе...

Образованието во изборните програми

Образованието во изборните програмиАвтор: Ивана Петкуќеска, Марија Теговска
Дата: мај 2011 година
PDF: obrazovanieto-vo-izbornite-programi.pdf

Повеќе...

Интеграцијата во ЕУ и во НАТО во изборните програми

Интеграцијата во ЕУ и во НАТО во изборните програмиАвтор: Марија Теговска, Ивана Петкуќеска
Дата: мај 2011 година
PDF: eu-i-nato-vo-izbornite-programi.pdf

Повеќе...

Економијата во изборните програми

Економијата во изборните програмиАвтор: Јасмина Поповска
Дата: мај 2011 година
ИСБН: 978-608-4617-29-7
PDF:ekonomija-vo-izbornite-programi.pdf

Повеќе...

Граѓанското општество во изборните програми

Граѓанското општество во изборните програмиАвтор: Даниела Стојанова
Дата: мај 2011 година
ИСБН: 978-608-4617-28-0
PDF: graganskoto-opstestvo-vo-izbornite-programi.pdf

Повеќе...

Интернет-присуство на партиите во изборите 2011

internet-prisustvo-na-partiite-vo-izborite-2011-Автор: Борис Ристовски
Дата: мај 2011 година
ИСБН: 978-608-4617-25-9
PDF: internet-prisustvo-na-partiite-vo-izborite-2011.pdf

Повеќе...