Daily.mk
FacebookTwitter

Кандидати - Изборна единица 2

1. Демокрациа е ре – Партија за нова демократија

 1. Бастри Бајрами
 2. Ќазмедин Шаќири
 3. Фљора Кадриу
 4. Аљи Далипи
 5. Бесим Љимани
 6. Семра Реџепи
 7. Семир Пајазити
 8. Евзи Зумбери
 9. Руфије Зекири
 10. Џезми Нухи
 11. Џабир Исљами
 12. Кадрије Муслиу
 13. Менсур Цури
 14. Азиз Асипи
 15. Неџмије Аљиљи
 16. Нуредин Асани
 17. Сејфула Ислами
 18. Верона Емини
 19. Бисим Муртезани
 20. Фериз Дервиши

 
 

2. Партија на Обединети Демократи за Македонија-ПОДЕМ

 1. Мицко Дудучки
 2. Никола Стојковски
 3. Ирена Анастасовска
 4. Ивица Лазаревски
 5. Дарко Марковиќ
 6. Радица Столеска Илиоска
 7. Чедомир Алексиќ
 8. Марко Марковиќ
 9. Зорица Стајиќ
 10. Драган Пантелиќ
 11. Елена Поповска
 12. Александар Стевковски
 13. Јадранка Јорданова
 14. Зоран Јовевски
 15. Игор Алексовски
 16. Јоана Ничева
 17. Васе Здравковски
 18. Ивана Коцевска
 19. Мазлун Скендеровски
 20. Саша Николиќ

 
 

3. Социјалдемократска Унија - СДУ

 1. Слободан Илијевски
 2. Сашо Пауновски 
 3. Весна Бурјакоска-Милевска 
 4. Сретен Стојковски
 5. Билјана Богоевска- Краљевска
 6. Даниел Николовски
 7. Софија Марковска
 8. Методија Стојанов
 9. Мирослав Мишиќ
 10. Гордана Николовска
 11. Зоран Василевски
 12. Дејан Цветковски
 13. Бранкица Каровска
 14. Владо Арсовски
 15. Томе Петров
 16. Маријана Стојаноска
 17. Љупчо Николов
 18. Доротеј Стојанов,
 19. Љубица Бјелош
 20. Даниел Србиноски

 
 

4. Демократска Унија на Албанците - ДУА

 1. Џезаир Шаќири/Xhezair Shaqiri
 2. Исмаил Реџепи/Ismail Rexhepi
 3. Мимоза Селмани/Mimoza Selmani
 4. Нијаз Хамидов/Nijaz Hamidov
 5. Реџаил Рамадани/Rexhail Ramadani
 6. Едита Синани/Edita Sinani
 7. Седат Шаип/Sedat Shaip
 8. Рахим Алији/Rahim Aljiji
 9. Хаџере Шакири/Haxhere Shakiri
 10. Бекри Ајдини/Bekri Ajdini
 11. Ќани Абдули/Qani Abduli
 12. Џенете Ферати/Xhenete Ferati
 13. Бари Сали/Bari Sali
 14. Земри Зенделов/Zemri Zendelov
 15. Ајше Јаја/Ajshe Jaja
 16. Сулејман Асани/Sulejman Asani
 17. Реџеп Јашаровски/Rexhep Jasharovski
 18. Ѓилсиме Адеми/Gjilsime Ademi
 19. Аднан Реџепи/Adnan Redjepi
 20. Насер Незири/Naser Neziri

 
 

5. Коалиција ВМРО-ДПМНЕ и други

 1. Гордана Јанкулоска
 2. Трајко Вељаноски
 3. Јордан Пачков
 4. Иван Стоилковиќ
 5. Амди Бајрам
 6. Владанка Авировиќ
 7. Александар Спасеновски
 8. Благородна Дулиќ
 9. Авдија Пепиќ
 10. Диме Маџовски
 11. Александар Стојкоски
 12. Дарка Петрушевска
 13. Леко Ристовски
 14. Горан Живковски
 15. Верица Костовска
 16. Весна Дамчевска Илиевска
 17. Дијана Цветковска
 18. Тони Ристов
 19. Ведрана Ѓорѓевиќ
 20. Милан Андоновски

 
 

6. ВМРО - Народна партија (ВМРО-НП)

 1. Љупчо Балкоски
 2. Слободан Близнаковски
 3. Елизабета Симоновска
 4. Благојче Вељановски
 5. Марјан Јовески
 6. Марија Јанкова
 7. Дијана Тренчевска
 8. Стево Павлески
 9. Благојче Мирчевски
 10. Фросина Фидановска
 11. Стево Насковски
 12. Симона Петровска
 13. Анета Сековска
 14. Кристина Симоновска
 15. Драган Димитровски
 16. Катерина Зафировска
 17. Љубиша Стојановски
 18. Игор Стоилевски
 19. Игор Алексовски
 20. Невзат Рамановски

 
 

7. Демократска унија за интеграција - ДУИ

 1. Ермира Мехмети/Ermira Mehmeti
 2. Реџаиљ Исмаили/Rexhail Ismaili
 3. Хајрула Мисини/Hajrulla Misini
 4. Артан Груби/Artan Grubi
 5. Сафет Незири/Safet Neziri
 6. Халиде Палоши/Halide Palloshi
 7. Музафер Бислими/Muzafer Bislimi
 8. Мирван Џемаили/Mirvan Xhemaili
 9. Елизабета Сулимани/Elizabeta Sulimani
 10. Шаип Зенељи/Shaip Zeneli
 11. Беќир Саќипи/Beqir Saqipi
 12. Зумрете Јакупи/Zumrete Jakupi
 13. Висар Ганиу/Visar Ganiu
 14. Скендер Алији/Skender Aliji
 15. Иљмије Власаку/Ilmije Vllasaku
 16. Ридван Асани/Ridvan Asani
 17. Сеат Фејзули/Seat Fejzuli
 18. Љумнуше Авдиљи/Lumnushe Avdili
 19. Џељаљ Бајрами/Xhelal Bajrami
 20. Џеват Бучи/Xhevat Buci

 
 

8. Демократска партија на Албанците - ДПА

 1. Орхан Ибраими/Orhan Ibraimi
 2. Хесет Рама/Heset Rama
 3. Вљера Ејупи /Vlera Ejupi
 4. Трим Река/Trim Reka
 5. Арсим Хасани/Arsim Hasani
 6. Вљора Халими/Vlora Halim
 7. Исамедин Азизи/Isamedin Azizi
 8. Халит Исени/Halit Iseni
 9. Хатиџе Коџа /Hatixhe Koxha
 10. Бесник Мемети/Besnik Memeti
 11. Реџеп Зенделовски/Rexhep Zendelovski
 12. Арбеса Абази /Arbesa Abazi
 13. Рамазан Шаќири /Ramazan Shaqiri
 14. Шабан Азири/Shaban Aziri
 15. Рукије Муслиу/Rukije Musliu
 16. Хамзи Авдили/Hamzi Avdili
 17. Рагми Саити/Ragmi Saiti
 18. Мирадије Љатифи/Miradije Latifi
 19. Ферди Асановски /Ferdi Asanovski
 20. Беким Хаљими/Bekim Halimi

 
 

9. Политичка партија Достоинство - ППД

 1. Благоја Марковски
 2. Сашо Величковски
 3. Стефаниа Тодевска
 4. Гордан Бојковски
 5. Марјан Трајковски
 6. Елена Бадаровска
 7. Владо Цикарски
 8. Убавка Илиева
 9. Божидар Црвенков
 10. Марина Стојковска – Кметовска
 11. Ивица Стошиќ
 12. Бојан Ковачки
 13. Игор Марковски
 14. Лидија Кршоска
 15. Зоран Зафировски
 16. Дејан Симиќ
 17. Душица Златковска
 18. Дарко Митровиќ
 19. Верче Маневска
 20. Златко Петков

 
 

10. Коалиција СДСМ и други

 1. Ана Павловска - Данева
 2. Оливер Спасовски
 3. Горан Минчев
 4. Соња Мираковска
 5. Благоја Стојановски
 6. Самка Ибраимоски
 7. Драгиша Милетиќ
 8. Снежана Захариева
 9. Кире Бузлиев
 10. Кире Гештаковски
 11. Мартин Костовски
 12. Цанка Чолакова - Мичовска
 13. Милица Бубало
 14. Сибел Ќахил
 15. Сергеј Гегај
 16. Сунчица Јосифова
 17. Атанас Илијев
 18. Жаклина Јовановска
 19. Николинка Нолевска
 20. Џеват Чучуљ

 
 

11. Национлна Демократска Унија-НДУ

 1. Афердита Џафери- Даут/Afërdita Xhaferi -Daut
 2. Башким Пашоја/Bashkin Pashoja
 3. Неат Асани/Neat Asani
 4. Меад Идризи/Mead Idrizi
 5. Бафкари Хусамедин/Bafkari Husamedin
 6. Мизафере Шеми/Mizafere Shemi
 7. Мехмед Бајрами/Mehmed Bajrami Kumanovë
 8. Дурим Мисини/Durim Misini
 9. Дренуша Селмани/Drenusha Selmani
 10. Бетим Хајдари/Betim Hajdari
 11. Гзим Исмаили/Gzim Ismaili
 12. Имран Бељули/Imran Beluli
 13. Шафи Алити/Shafi Aliti
 14. Фадиљ Јашари/Fadil Jashari
 15. Фахрије Абази/Fahrije Abazi
 16. Мухамет Арифовиќ/Muhameт Arifoviq
 17. Рамиз Рецепи/Ramiz Rexhepi
 18. Мирдита Шаќири/Mirdita Shaqiri
 19. Љуљзим Бељули/Lulzim Beluli
 20. Елмаз Арифи /Elmaz Arifi

 
 

12. Либерално – демократска партија - ЛДП

 1. Ристо Пенов
 2. Зоран Павловски
 3. Виолета Здравковска
 4. Славољуб Тотиќ
 5. Валериј Пенев
 6. Билјана Стевкова
 7. Радован Станковски
 8. Деса Јакимова
 9. Зоран Стојанов
 10. Билјана Сребревска
 11. Михаил Шивачев
 12. Марјан Синадинов
 13. Момчил Трајковски
 14. Маја Миноска
 15. Бобан Бојковски
 16. Александар Краљевски
 17. Милена Ѓешкоска
 18. Лена Филиповиќ
 19. Панче Салтиров
 20. Драги Јаневиќ

 
 

13. Социјал демократска партија на Македонија - СДПМ

 1. Анета Тодорова
 2. Зоран Иванов
 3. Билјана Цветкоска
 4. Благоја Ралповски
 5. Гоце Саздов
 6. Сања Стојанова
 7. Горан Илијевски
 8. Зоран Трајков
 9. Ивана Серафимовска
 10. Влатко Димовски
 11. Славче Лазаревски
 12. Драгица Велјаноска
 13. Игор Петрески
 14. Дончо Петков
 15. Љубинка Бошкоска
 16. Страшо Настов
 17. Михајло Ѓорѓиески
 18. Светлана Козлетин
 19. Игор Анев
 20. Дарко Настевски

 
 

14. Политичка партија Демократска Десница

 1. Александар Даштевски
 2. Маријан Стевановски
 3. Мануела Тасевска
 4. Елдин Хаџиќ
 5. Мартин Штерјановски
 6. Марија Крстева
 7. Сашко Кметовиќ
 8. Бојан Николиќ
 9. Соња Мицевска
 10. Бојан Јаневски
 11. Ѓорѓи Филиповски
 12. Георгина Милановиќ
 13. Стефан Ранковиќ
 14. Предраг Стојановиќ
 15. Елизабета Петковска
 16. Слободан Арсовски
 17. Кристијан Михајловски
 18. Феризат Сулејман
 19. Кристијан Ѓорѓески
 20. Маја Димитријевиќ

 
 

17. Национална Демократска Преродба – НДП

 1. Селвер Јашари
 2. Рашит Емини
 3. Аријета Имери
 4. Џемаил Неџипи
 5. Мухамед Цури
 6. Дитурије Камбери
 7. Ќерим Бекири
 8. Уљуси Афузи
 9. Џеврије Зеќири
 10. Мухамер Пајазити
 11. Ерол Адем
 12. Берѓиље Емини
 13. Нусрет Рамадани
 14. Јуксељ Исени
 15. Нафие Селмани
 16. Газменд Саити
 17. Веби Ќерими
 18. Хасибе Исмаиловска
 19. Мемет Таири
 20. Метин Саит

 
 

18. Обединети за Македонија - ОМ

 1. Драги Огњановски
 2. Вело Марковски
 3. Лидија Трајковска
 4. Златко Периjоски
 5. Соња Дојчиновска Гроздановска
 6. Тања Илиќ
 7. Спасе Ѓорѓиевски
 8. Зора Димоска
 9. Кирче Костевски
 10. Лари Богдановски
 11. Зоран Андоновиќ
 12. Сања Михајловска
 13. Часлав Стаменковски
 14. Благоја Насковски
 15. Жаклина Јовановиќ
 16. Бојан Здравески
 17. Јорданчо Ампов
 18. Валентина Попова
 19. Обрад Петковски
 20. Гоце Петрушевски