Daily.mk
FacebookTwitter

Кандидати - Изборна единица 1

1. Демокрациа е ре – Партија за нова демократија

 1. Имер Сељмани
 2. Абедин Зумбери
 3. Ардита Јашари
 4. Ирфан Бајрами
 5. Јасмин Латифовиќ
 6. Идајете Сопа
 7. Агим Кучи
 8. Екрем Алија
 9. Рабије Реџалари
 10. Неваип Рамадани
 11. Муаметали Џемаили
 12. Хатиџе Тачи
 13. Нехат Љуфтију
 14. Рукви Бериша
 15. Букурије Ајвази
 16. Сефедин Мустафовиќ
 17. Лејла Мустафа
 18. Ниметула Сали
 19. Наим Кроси
 20. Исен Суловски

 
 

2. Партија на Обединети Демократи за Македонија-ПОДЕМ

 1. Владимир Кочовски
 2. Драги Митковски
 3. Јованка Ефтимова
 4. Игор Илиев
 5. Трајче Лазаревски
 6. Елена Ѓорѓевиќ
 7. Александар Урдаревски
 8. Музафер Исмаил
 9. Ивана Цветкова
 10. Љупчо Илиев
 11. Ласте Спасовски
 12. Елизабета Димитријевиќ
 13. Младен Сарџовски
 14. Боби Митревски
 15. Нада Тасевска Актаа
 16. Трајче Бошковски
 17. Михајло Васиќ
 18. Мимоза Галевска
 19. Милан Костовски
 20. Константин Бузарденов

 
 

3. Социјалдемократска Унија - СДУ

 1. Лазар Еленовски
 2. Драган Ѓошевски       
 3. Маја Миловановиќ Михајловиќ
 4. Игор Николовски      
 5. Никица Јовановска    
 6. Ана Атанасова      
 7. Ахмад Јусуф   
 8. Коле Маневски
 9. Елвира Омерагиќ   
 10. Роберто Јовановски
 11. Петрика Јанеку        
 12. Христина Мојсовска
 13. Атанас Трајковски  
 14. Дејан Поповиќ      
 15. Елена Мишиќ             
 16. Атанас Овнарски
 17. Сејфудин Јусуфи
 18. Даринка Павловска          
 19. Ленче Арсова
 20. Тони Ташков

 
 

5. Коалиција ВМРО-ДПМНЕ и други

 1. Никола Груевски
 2. Лилјана Поповска
 3. Ивица Коневски
 4. Борислав Стојменов
 5. Светлана Јакимовска
 6. Горан Трајковски
 7. Марјанчо Тодоровски
 8. Косана Николиќ Мазнева
 9. Малиша Станковиќ
 10. Веле Ѓорѓиевски
 11. Сашо Лазаровски
 12. Сузана Анова
 13. Стефче Трпковски
 14. Драган Настески
 15. Христина Рунчева
 16. Оливер Зафировски
 17. Есма Реџепова Теодосиевска
 18. Драган Недељковиќ
 19. Васо Трајковски
 20. Асип Имеровски

 
 

6. ВМРО - Народна партија (ВМРО-НП)

 1. Влатко Андоновски
 2. Саво Ашталкоски
 3. Билјана Апостолова
 4. Александар Харбов
 5. Цена Митревска
 6. Роберт Настев
 7. Душан Велкоски
 8. Драганчо Ангелески
 9. Александра Богданова
 10. Дејан Бојаџиевски
 11. Киро Алексоски
 12. Александра Велкоска
 13. Ратко Зафироски
 14. Јован Крстевски
 15. Сања Богданоска
 16. Васко Алексовски
 17. Кирил Крстевски
 18. Маја Здравковска
 19. Стојче Цветановски
 20. Филип Решковски

 
 

7. Демократска унија за интеграција - ДУИ

 1. Изет Меџити/ Izet Mexhiti
 2. Сузана Салиу/ Suzana Saliu
 3. Рафет Муминовиќ/ Rafet Muminoviq
 4. Феми Јонузи/ Femi Jonuzi
 5. Назиф Буши/ Nazif Bushi
 6. Сермине Пурини/ Sermine Purini
 7. Фелек Касами/ Felek Kasami
 8. Самет Исмаили/ Samet Ismaili
 9. Жаклина Глигоровски/ Zhaklina Gligorovski
 10. Миѓен Салмани/ Migjen Salmani
 11. Вахит Адеми/ Vahit Ademi
 12. Мерита Колчи Коџаџику/ Merita Kolci-Koxhaxhiku
 13. Бесник Рамети/ Besnik Rameti
 14. Беадин Сулејмановски/ Beadin Sulejmanovski
 15. Нора Муамеди/ Nora Muamedi
 16. Африм Усеини/ Afrim Useini
 17. Зеќирја Таири/ Zeqirja Tairi
 18. Љејља Алиловска/ Lejla Alilovska
 19. Ејуп Рамадани/ Ejup Ramadani
 20. Шемси Муса/ Shemsi Musa

 
 

8. Демократска партија на Албанците - ДПА

 1. Беким Фазлиу/Bekim Fazliu
 2. Азем Садики/Azem Sadiki
 3. Ава Адем/Ava Adem
 4. Енвер Сламник/Enver Sllamnik
 5. Урим Кроси/Urim Krosi
 6. Алиме Сулиманоска/Alime Sulimanoska
 7. Енвер Љоки/Enver Loki
 8. Екрем Тачи/Ekrem Thaçi
 9. Бурбуче Трстена/Burbuqe Tërstena
 10. Беким Речепи/Bekim Rexhepi
 11. Бајрам Али/Bajram Ali
 12. Рејхан Исмани/Rejhan Ismani
 13. Фатмир Адеми/Fatmir Ademi
 14. Нусрет Азири/Nusret Aziri
 15. Љејља Јакупи/Lejla Jakupi
 16. Ридван Сулејмани/Ridvan Sulejmani
 17. Рамис Јакупи/Ramis Jakupi
 18. Нурџан Ибраимовска/Nurxhan Ibraimovska
 19. Седат Рушиди/Sedat Rushidi
 20. Небахат Красниќи/Nebahat Krasniqi

 
 

9. Политичка партија Достоинство - ППД

 1. Ристе Гуштеров
 2. Драган Василевски
 3. Николина Дуранска
 4. Ордан Јамакоски
 5. Горан Начевски
 6. Гордана Попсимонова
 7. Зоран Китаноски
 8. Митре Десподов
 9. Адријана Рашиќ
 10. Јово Ратковиќ
 11. Методија Поп-тонев
 12. Сузана Кратовалиева
 13. Гоце Георгиевски
 14. Ацо Стојановски
 15. Викторија Мирчовска
 16. Јосиф Анчевски
 17. Игор Јовевски
 18. Драгана Митиќ
 19. Ангеле Михајловски
 20. Јасна Стојанова

 
 

10. Коалиција СДСМ и други

 1. Радмила Шекеринска
 2. Тито Петковски
 3. Гордан Георгиев
 4. Наташа Савова - Салковска
 5. Игор Ивановски
 6. Сафет Бишевац
 7. Ивон Величковски
 8. Тања Томиќ
 9. Никола Угриновски
 10. Ѓорѓи Оровчанец
 11. Дарко Давитковски
 12. Анета Симеска - Димоска
 13. Вангелина Мојаноска
 14. Ѓоко Трајчевски
 15. Зорица Апостолска
 16. Сања Лукаревска
 17. Марин Алексов
 18. Дарко Ѓорѓијевски
 19. Далибор Ацевски
 20. Дарко Каевски

 
 

11. Национлна Демократска Унија-НДУ

 1. Хисни Исмаили/Hisni Ismaili
 2. Гзиме Беџет/Gzime Bexhet
 3. Аџибајрам Луфи/Axhibajram Lufi
 4. Еркан Азизи/Erkan Azizi
 5. Ајдин Абази/Ajdin Abaz
 6. Арзије Исмаили/Arzije Ismaili
 7. Муадин Фазлији /Muadin Fazliji
 8. Зуљкадри Реџепи/Zulјkadri Rexhepi
 9. Ганимете Реџепи/Ganimete Rexhepi
 10. Љуљзим Салихаси/Lјulјzim Saljihas
 11. Мурат Самакова/Murat Samakova
 12. Амире Исмаили/Amire Ismaili
 13. Ерхан Зубери/Erhan Zyberi
 14. Зунејт Алил/Zunejt Alil
 15. Ајше Реџеп/Ajshe Rexhepi
 16. Амит Ислами/Amit Islami
 17. Феризаде Реџепи/Ferizade Rexhepi
 18. Самире Вејсели/Samire Vejseli
 19. Саљуш Есади/Salјush Esadi
 20. Али Реџепи/Ali Rexepi

 
 

12. Либерално – демократска партија - ЛДП

 1. Јован Манасијевски
 2. Весна Велиќ Стефановска
 3. Ивица Боцевски
 4. Владимир Петрушевски
 5. Ѓорѓи Аврамчев
 6. Билјана Аврамоска
 7. Горан Михајлов
 8. Бисера Јакимовска
 9. Миле Смилевски
 10. Лела Николоска
 11. Игор Вељаноски
 12. Џемал Абди
 13. Јулиана Николова
 14. Горан Петрушев
 15. Сузана Тахир
 16. Никица Корубин
 17. Владимир Кироски
 18. Светозар Антониевски
 19. Кире Секулоски
 20. Ѓорѓи Танески

 
 

13. Социјал демократска партија на Македонија - СДПМ

 1. Маја Јаневска Василевска
 2. Методија Јованоски
 3. Љиљана Ивановска
 4. Владо Јефтимов
 5. Марче Коцевска
 6. Игор Ивановски
 7. Оливера Стојкоска
 8. Мирјана Коцевска
 9. Родне Јефтимова
 10. Благородна Палчевска
 11. Ванчо Степанов
 12. Ангелина Петрова
 13. Јанко Трајчевски
 14. Зора Пантева
 15. Сашко Стојанов
 16. Лила Данева
 17. Славица Петрушевска
 18. Весница Грнчаревска
 19. Влатко Станков
 20. Бојан Таневски

 
 

14. Политичка партија Демократска Десница

 1. Филип Петровски
 2. Драги Сетинов
 3. Мартина Сајкова
 4. Ѓокица Велковски
 5. Анѓеле Трајковски
 6. Лилјана Клинчарова
 7. Благоја Даштевски
 8. Александар Миткоски
 9. Лиле Спасовска
 10. Филип Петровски
 11. Александар Темелковски
 12. Тања Ристовска
 13. Мартин Насевски
 14. Димче Арсовски
 15. Елена Будимовска
 16. Душко Атанасовски
 17. Душан Душановски
 18. Лидија Анчевска
 19. Методија-Мартин Петрески
 20. Ѓорги Николовски

 
 

15. Европска Партија на Македонија

 1. Нелко Нелковски
 2. Валентина Илиевска
 3. Томе Димишковски
 4. Моника Маркова
 5. Зоран Петровски
 6. Наташа Пецурова
 7. Орце Ицковски
 8. Марина Крстовска
 9. Марјан Крстев
 10. Игор Христовски
 11. Марија Николова
 12. Александар Ристески
 13. Билјана Најдовска
 14. Јанко Илиевски
 15. Лидија Тодорова
 16. Елена Крстева
 17. Нино Јаневски
 18. Викторија Ристеска
 19. Георги Крстев
 20. Цана Илиевска

 
 

17. Национална Демократска Преродба – НДП

 1. Нухи Алиу
 2. Аљмира Цури- Мемети
 3. Муарем Имери
 4. Гиктен Хазири
 5. Хава Адеми
 6. Сабедин Таири
 7. Лулзим Фаризи
 8. Мергиме Ајдини
 9. Мефаил Билаловски
 10. Мунир Мемеди
 11. Мевлана Бектеши
 12. Аднан Сејфулаји
 13. Мухамед Ибрахими
 14. Гзиме Хасани
 15. Мујафет Бислимоски
 16. Нусри Нуредини
 17. Емине Далипи
 18. Кадир Рушити
 19. Афрдита Бислими
 20. Нусрет Емини

 
 

18. Обединети за Македонија - ОМ

 1. Билјана Јовановска
 2. Марјан Огњановски
 3. Драги Јовановски
 4. Даниела Трајковска
 5. Мирослав Спироски
 6. Гордана Ставреска
 7. Тања Савеска
 8. Тони Трајчев
 9. Зоран Лазовски
 10. Чедомир Димитријевски
 11. Даниела Беличовска
 12. Стојанче Трајковски   
 13. Ацо Стојаноски    
 14. Бота Андреевска
 15. Љупчо Митев    
 16. Миле Цветаноски    
 17. Момир Радовановиќ    
 18. Сања Ристиќ    
 19. Димитрија Анѓелковски    
 20. Ивана Пројческа