Daily.mk
FacebookTwitter

Кандидати - Изборна единица 6

1. Демокрациа е ре – Партија за нова демократија

 1. Кастриот Аџиреџа
 2. Абдуљнади Назифи
 3. Ѓулумсер Касапи
 4. Фадил Мехмети
 5. Џеваир Арифи
 6. Руфадие Вејсели
 7. Фатмир Решити
 8. Илаз Исени
 9. Љумтурије Бакиу - Бајрами
 10. Сухад Зенуни
 11. Агим Зеќири
 12. Уриме Дураку
 13. Иљбер Камбери
 14. Махмуд Сејфулаи
 15. Мујесер Иљази
 16. Љуљзим Селами
 17. Насер Етхеми
 18. Елита Спахи
 19. Јетљумт Пашоли
 20. Бесјан Нуредини

 
 

3. Социјалдемократска Унија - СДУ

 1. Мирослав Андриески
 2. Бобан Антоски
 3. Мена Павлоска
 4. Ана Премческа
 5. Горан Јаќимоски
 6. Томче Блажески
 7. Слободан Илиески
 8. Љупчо Николовски
 9. Стефанија Маџоска
 10. Александар Димчевски
 11. Дојчин Премчески
 12. Дијана Стојаноска
 13. Драганчо Костадиноски
 14. Драган Лазарески
 15. Марија Трпеска
 16. Митко Стојаноски
 17. Владимир Костовски
 18. Александра Петрова
 19. Горан Тренгоски
 20. Јован Ѓорѓијоски

 
 

4. Демократска Унија на Албанците - ДУА

 1. Бардхул Махмути/Bardhyl Mahmuti
 2. Даут Реџепи/Daut Rexhepi
 3. Муќерем Руси/Muqerem Rusi
 4. Дашамир Марку/Dashamir Marku
 5. Џелал Јусуфи/ Xhelal Jusufi
 6. Лирије Џафери/Lirije Xhaferi
 7. Фатмир Османи/Fatmir Osmani
 8. Рамадан Идризи/Ramadan Idrizi
 9. Мерита Мемеди/Merita Memedi
 10. Абдулџелал Есати/Abdulxhelal Esati
 11. Милазим Рушани/Milazim Rushani
 12. Семиал Идризи/Semial Idrizi
 13. Мемет Зејнула/Memet Zejnulla
 14. Ријат Абдулаи/Rijat Abdulai
 15. Хирије Џафери/Hirije Xhaferi
 16. Крутан Расими/Krutan Rasimi
 17. Валтон Алити/Valton Aliti
 18. Семире Илази/Semire Ilazi
 19. Фатмир Хусеини/Fatmir Huseini
 20. Исмаилхаки Шерифи/Ismailhaki Sherifi

 
 

5. Коалиција ВМРО-ДПМНЕ и други

 1. Никола Тодоров
 2. Ќенан Хасипи
 3. Светлана Карапетрова
 4. Дарко Димитриески
 5. Фатмир Имероски
 6. Јулијана Ваневска
 7. Стојан Тодороски
 8. Ванчо Милевски
 9. Даниела Кировска
 10. Мирослав Кочовски
 11. Наташа Саздовска
 12. Јорде Исајлоски
 13. Љубиша Спасевски
 14. Симона Зафировска
 15. Анѓелко Анѓелкоски
 16. Бранислав Светозаревиќ
 17. Бобан Ѓорѓевски
 18. Драгана Чуприна
 19. Васко Петревски
 20. Перица Димитриевски

 
 

6. ВМРО - Народна партија (ВМРО-НП)

 1. Драган Давидовски
 2. Горан Лотески
 3. Данка Јаќимовска
 4. Стевица Саркоски
 5. Стефко Веселиноски
 6. Зорица Бојчева
 7. Маја Велјаноска
 8. Блаже Штерјоски
 9. Борче Брајковски
 10. Мирко Лазаревски
 11. Тања Николовска - Михалоска
 12. Јовица Симјановски
 13. Горан Тодоровски
 14. Дијана Богојеска
 15. Среќко Мисајловски
 16. Оливера Богојевска
 17. Игор Димовски
 18. Кристијан Петровски
 19. Виолета Попандонова
 20. Дино Блажески

 
 

7. Демократска унија за интеграција - ДУИ

 1. Али Ахмети/Ali Ahmeti
 2. Теута Арифи/Teuta Arifi
 3. Талат Џафери/Talat Xhaferi
 4. Бехиџудин Шехаби/Behixhudin Shehabi
 5. Џеват Адеми/Xhevat Ademi
 6. Дешира Имери/Dëshira Imeri
 7. Ирфан Деари/Irfan Deari
 8. Неџати Јакупи/Nexhati Jakupi
 9. Хајрије Мисими/Hajrije Misimi
 10. Хисен Џемаили/Hisen Xhemaili
 11. Мемет Селмани/Memet Selamni
 12. Јулијета Марку/Julijeta Marku
 13. Аднан Јашари/Adnan Jashari
 14. Амет Халити/Amet Aliti
 15. Фиторе Решити/Fitore Reshiti
 16. Шасивар Мемеди/Shasivar Memedi
 17. Башким Алили/Bashkim Alili
 18. Арта Хусеини/Arta Huseini
 19. Илјаз Исмаили/Iljaz Ismaili
 20. Вулнет Амети/Vullnet Ameti

 
 

8. Демократска партија на Албанците - ДПА

 1. Mендух Tаќи/Menduh Thaçi
 2. Арбен Џафери/Arben Xhaferi
 3. Мерал Узеири Ферати/Meral Yzeiri Ferati
 4. Имер Алиу/Imer Aliu
 5. Газменд Алији/Gazmend Aliji
 6. Садије Илјази/Sadije Iljazi
 7. Арификмет Џемаили/Arifikmet Xhemaili
 8. Шевал Мемиши/Sheval Memishi
 9. Лаура Беќири/Laura Beqiri
 10. Агрон Зеќири/Agron Zeqiri
 11. Митасин Беќири/Mitasin Beqiri
 12. Афрдита Крчишта/Afërdita Kërçishta
 13. Ајет Мурати/Ajet Murati
 14. Мухамет Берзати/Muhamet Berzati
 15. Барије Чупи/Barije Çupi
 16. Јасер Реџепи/Jaser Rexhepi
 17. Агим Несими/Agim Nesimi
 18. Мируше Асани Шаќири/Mirushe Asani Shaqiri
 19. Осман Фазлија/Osman Fazlija
 20. Јетон Ракипи/Jeton Rakipi

 
 

9. Политичка партија Достоинство - ППД

 1. Звонко Тренчовски
 2. Борис Војновски
 3. Анѓелина Ѓуреска
 4. Горан Серафимовски
 5. Ефто Смилкоски
 6. Силвана Николиќ
 7. Љубомир Апостолски
 8. Стојанче Ристоски
 9. Елизабета Стефаноска
 10. Николче Радиновац
 11. Дарко Станоевски
 12. Васка Настоска
 13. Душко Николоски
 14. Бобан МихаЈлоски
 15. Даниела Пејчева
 16. Трајан Ѓурчески
 17. Златко Нестороски
 18. Александра Стојковска
 19. Софре Трифуноски
 20. Сребре Алексоски

 
 

10. Коалиција СДСМ и други

 1. Стојко Пауновски
 2. Рејхан Дурмиши
 3. Соња Ѓорѓиоска
 4. Самет Шабани
 5. Назим Ибрахим
 6. Силвана Петкоска
 7. Панче Филипоски
 8. Дарко Блажески
 9. Соња Трифуновска
 10. Глигорије Стојановски
 11. Зеќир Јакупоски
 12. Лилјана Стојановска
 13. Менфи Илјази
 14. Еќерем Малоски
 15. Кристина Милосавлевска
 16. Орце Николовски
 17. Војче Исакоски
 18. Весна Аврамоска
 19. Живе Алексовски
 20. Горан Мицоски

 
 

11. Национлна Демократска Унија-НДУ

 1. Исни Шакири/Isni Shaqiri
 2. Веби Кодра/Vebi Kodra
 3. Кимете Несими/Kimete Nesimi
 4. Исен Јакупи/Isen Jakupi
 5. Неџади Зејнели/Nexhati Zeјneli
 6. Ермира Јакупи/Ermira Jakupi
 7. Сељам Мустафи/Selam Mustafi
 8. Абдулхади Саллмани/Abdulhadi Salami
 9. Сабиха Зубери/Sabiha Ziberi
 10. Неџмедин Мустафа/Nexhmedin Mustafa
 11. Агрон Фејзулаи/Agron Fejzuli
 12. Лулзана Хазири/Lulzana Haziri
 13. Алберт Сељмани/Albert Selmani
 14. Енвер Хазири/Enver Haziri
 15. Реџие Ќамили/Rexhie Qamili
 16. Сељман Фетаји/Selјman Fetaјi
 17. Аслан Беќири/Aslan Beqiri
 18. Шпреса Укшини/Shpresa Ukshini
 19. Беким Рамадани/Bekim Ramadani
 20. Рефет Мистафи/Refet Miftafi

 
 

12. Либерално – демократска партија - ЛДП

 1. Роза Топузова Каревска
 2. Бобан Јанкоски
 3. Милица Попоска
 4. Зоран Манојлов
 5. Реџеп Рамадани
 6. Евгенија Кироска–Петреска
 7. Звонко Николовски
 8. Видоје Ангелов
 9. Тања Јовановска
 10. Гоце Маџоски
 11. Жарко Ристовски
 12. Љубица Богдановска
 13. Мелко Митревски
 14. Здравко Симоноски
 15. Борка Николовска
 16. Радослав Брајковски
 17. Јонче Угриноски
 18. Соња Николовска
 19. Илија Жекоски
 20. Тихомир Смилановски

 
 

13. Социјал демократска партија на Македонија - СДПМ

 1. Стојан Михајловски
 2. Иван Маркуџанов
 3. Ивана Јакимовска
 4. Горан Јосифовски
 5. Драгица Добеска
 6. Милан Шарац
 7. Лазар Камов
 8. Гоце Ѓорѓиевски
 9. Менда Јанковска
 10. Златко Стојановски
 11. Даме Колевски
 12. Виолета Цинцароска
 13. Сашко Николов
 14. Мартин Павловски
 15. Елизабета Петковска
 16. Зоран Златков
 17. Миодраг Јовановски
 18. Билјана Паневска
 19. Николче Златевски
 20. Матија Каников

 
 

16. Партија за демократски просперитет - ПДП

 1. Сејфедин Харуни/Sejfedin Haruni
 2. Илир Љума/Ilir Luma
 3. Хисније Мухамеди/Hisnije Muhamedi
 4. Тефик Реџепи/Tefik Rexhepi
 5. Ѓуљас Фејзулаи/Gjylas Rexhepi
 6. Мељита Исмаили/Melita Ismaili
 7. Мирач Хазири/Miraç Haziri
 8. Исак Салији/Isak Saliji
 9. Сузан Љума/Suzan Luma
 10. Џезаир Бафтија/Xhezair Baftija
 11. Ауни Дураку/Avni Durak
 12. Шејма Рамадани/Shejma Ramadani
 13. Сами Аљиљи/Sami Alili
 14. Елез Исмаили/Elez Ismaili
 15. Шерафет Рамадани/Sherafet Ramadani
 16. Белуљ Ајдини/Belul Ajdini
 17. Ekpem Џелили/Ekrem Xhelili
 18. Cemaat Рустеми/Semaat Rustemi
 19. Алинаџи Абдии/Alinaxhi Abdii
 20. Hacep Хоџа/Naser Hoxha

 
 

17. Национална Демократска Преродба – НДП

 1. Руфи Османи
 2. Изет Зеќири
 3. Фламуре Демири-Креци
 4. Јусуф Зеќири
 5. Наџи Џелили
 6. Флорије Мифтари
 7. Фадил Зендели
 8. Шенази Салихи
 9. Саније Бериша
 10. Шадан Рамадани
 11. Милаим Зибери
 12. Илза Мислими
 13. Бесим Мемеди
 14. Насуф Латити
 15. Лаурета Зејнулаи
 16. Русни Изаири
 17. Арбен Халили
 18. Фатмире Алиу
 19. Нехат Хиса
 20. Шклќим Селими

 
 

18. Обединети за Македонија - ОМ

 1. Роберт Пауновски
 2. Наталија Ивчева Анева
 3. Мирче Србиноски   
 4. Жарко Грозданоски
 5. Шабан Османоски
 6. Маре Серафимовска
 7. Драго Милосављевиќ
 8. Стоислав Трпчевски
 9. Добрила Сибиновска
 10. Владимир Стојчевски
 11. Јовица Јовановски
 12. Оливера Перинска
 13. Стојан Јовановски
 14. Марјан Попов
 15. Мира Димоска
 16. Александар Павлески
 17. Соња Петковска
 18. Момир Алексоски
 19. Томислав Јаќимовски
 20. Живко Алексоски