Daily.mk
FacebookTwitter

Втор извештај од интегрираниот мониторинг за изборите „Мојот избор 2011“

ВТОР ИЗВЕШТАЈ ОД ИНТЕГРИРАНИОТ МОНИТОРИНГ ЗА ИЗБОРИТЕАвтори: Миша Поповиќ, Илина Мангова, Весна Никодиноска, Петрит Сарачини
Дата: јуни 2011 година
PDF:  vtor-izvestaj-od-integriraniot-monitoring-na-izborite.pdf

Повеќе...

Прв извештај од интегрираниот мониторинг за изборите „Мојот избор 2011“

ПРВ ИЗВЕШТАЈ ОД ИНТЕГРИРАНИОТ МОНИТОРИНГ ЗА ИЗБОРИТЕ „МОЈОТ ИЗБОР 2011“Автори: Миша Поповиќ, Илина Мангова, Весна Никодиноска, Петрит Сарачини
Дата: мај 2011 година
PDF:prv-izvestaj-od-integriraniot-monitoring-za-izborite-mojot-izbor-2011.pdf

Повеќе...

Подржано од:

Со финансиска поддршка од Швајцарската канцеларија за соработка (Swiss Cooperation Office) sdc-logo